Çka do të thotë fjala Ramazan?

Tjera

Ramazan rrjedh nga rrënja e foljes arabe “ramida” ose nga “arramad” dhe do të thot: rërë e nxehtë dhe e thatë. Nga e njëjta buron edhe “ramdaa” që do të thot: rërë e djegur nga dielli. Kjo lidhet me ndjenjën e mbrendshme të lukthit, që ngjet në nxehje dhe djegje të mbrendshme e cila vjen nga etja.

Disa komentojnë pak më ndryshe dhe thonë, ramazani është titulluar me këtë fjalë sepse sikur që e djeg dielli rërën në shkretëtirë, ashtu i djeg gjynahet agjërimi në trupin e njeriut. Në ramazan trupi dhe shpirti janë më të gatshëm për kontakt Allahun shti siç është në tokë guri dhe rëra për nxehtësinë e diellit pa ndonjë pengesë. Pra në këtë formë ndihmon ramazani besimtarit që të bëhet një ripërtrirje në trupin dhe shpirtin e tij, e pas ramazanit të fillojë një jetë e ripërtrirë dhe e freskët.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *